naše služby

Kvalita a neustálé vzdělávání

Osvědčení a certifikáty, které získala společnost .Naše firma má mnoho Osvědčení o odborná způsobilosti zde par z nich

Kurzy BOZP, PO na míru

Připravíme kurzy bezpečnosti práce a požární ochrany, které budou přesně splňovat Vaše specifické potřeby a požadavky.

Kamenný obchod

Hasicí přístroje – Hydrantové systémy, Autonomní hlásiče požáru – Bezpečnostní tabulky a značky .Osobní ochranné pomůcky a ostatní ...

Dlouholetá tradice

V roce 2013 jsme otevřeli prodejnu s vybavením pro BOZP a PO a školící centrum, v červenci 2014 na adrese : Šafaříkova ul., Rakovník.

Nejnovější příspěvky

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zaujali jsme Vás? Naše firma se zaměřuje na komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO – požární ochraně .