O nás

O nás
24.1.2017 No Comments Pracovní admin

Vážení obchodní přátelé, zákazníci

Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám Naše služby.

Stručně řečeno nabízíme zabezpečení jakékoliv činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen PO a BOZP),

a také služby Koordinátora BOZP na staveništích a to od zpracování základní ze zákona povinné dokumentace, až po provedení technických činností,

vyřizování odborné agendy a přímé zastupování při jednání se zástupci státní zprávy. Dále také zajišťujeme další služby uvedené v sekci ,,Další služby“.

Co se týče Naší firmy

Dovolte nám stručné představení.

Základní firma ZM – služby BOZP a PO, byla v roce 1999 založena fyzickou podnikající osobou.V roce 2015 vznikla nová dceřinná společnost RAKOFIRE s.r.o., která se zabývá především zajištění komplexních služeb požární ochrany, bezpečnosti zdraví při práci a služeb Koordinátora BOZP na staveništích.

V srpnu 2016 vznikla další firma M2H s.r.o., která zajišťuje kompletní servisní služby tzn. revize a kontroly hasících přístrojů a hydrantových systémů, plnění hasících přístrojů a provádění periodických tlakových zkoušek a dalších servisních služeb v oblasti BOZP a PO.
Naši pracovníci mají dlouholetou praxi v oboru, v oblasti máme kvalifikaci odborně způsobilých osob v PO – BOZP – KOORDINÁTORA BOZP,

máme platná všechna osvědčení na provádění revizí hasících přístrojů a zařízení na zásobování požární vodou prakticky od všech výrobců,

jejichž zařízení se běžně vyskytují a používají. Na všechny ostatní nabízené práce a služby máme příslušná oprávnění a certifikace vyhovující právní úpravě včetně požadavku ISO a EU.

V roce 2019 jsme oslavili 20let od založení firmy. Spektrum našich zákazníků tvoří firmy malé i velké, velká i malá bytová družstva, státní instituce, rozpočtové organizace a firmy zahraniční s certifikací dle ISO, dá se konstatovat,

že v dané oblasti máme rozsáhlé zkušenosti, které nám umožňují plnit potřebné úkoly ke vzájemné spokojenosti. Podotýkám, že vše výše uvedené je zákonná povinnost, týkající se všech právnických a podnikajících fyzických osob.

V roce 2013 jsme otevřeli prodejnu s vybavením pro BOZP a PO, prodejna, byla v červenci 2014 přemístěna do Nově vybudovaného vlastního objektu na adrese : Šafaříkova ul., Rakovník.

 

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Bozppo Provádění technicko-organizačních činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Nabídka služeb koordinátora BOZP na staveništích.

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*